Montaža limene garaže izvodi se kao metalna montažna konstrukcija, po principu mini – hale, od profilnih cevi, elemenata i panela.

Garaže isporučujemo sa krovom na dve vode (dvostrani) i sa krovom na jednu vodu (jednostrani) i u tom slučaju nagib krova može biti uzdužni odnosno poprečni. Kakav će krov biti zavisi od zahteva kupca odnosno njegovih potreba.

Konstrukcijski obe varijante krova su prihvatljive i statički proračunate odnosno u praksi proverene.

zaštita se vrši metodom toplog cinkovanja, ili antikorozivnom bojom u dva premaza

Montažne garaže imaju konstrukciju zaštićenu metodom toplog cinkovanja, ili antikorozivnom bojom u dva premaza. Elementi montažne garaže oblažu se limenim profilisanim rebrastim panelim, pocinkovanim ili pocinkovano – plastificiranim u boji debljine 0.55 ili 0.65 mm u zavisnosti od panela.

Konstrukcija se izrađuje od profilnih debelozidnih cevi 30 x 30 mm i 30 x 60 mm. Montažne garaže sastoje se od 8 odnosno 10 elemenata što zavisi od model, elementi se izrađuju u radionici, zatim se dovoze kamionom i montiraju na pripremljenim površinama: temelj, betonska ploča, behaton, travnjak, nasip i slično.

Montažu obavljaju dva radnika a garaža se montira za oko 90 minuta

Montažne garaže su montažno – demontažnog tipa, elementi se spajaju šrafovima od 8 mm, nema zavarivanja, što garažu čini demontažnom i lako prenosivom.

Isporučuju se u standardnim i vanstandardnim dimenzijama. Standardne dimenzije su:

dužina 4,5 m; 5,0 m; 5,5 m; 6,0 m
širina 2,5 m; 3,0 m; 3,5 m; 4,0 m
visina 2 m; 2,5 m

Težina garaže iznosi od 400 do 600 kg što zavisi od modela garaže

U vanstandardnim dimenzijama izrađujemo garaže prema zahtevima kupaca, na primer:

– sa staklenim ili leksan površinama;
– sa prozorima;
– sa pomoćnim, dodatnim vratima;
– vanstandardnih dužina i širina;
– sa izolacijom i dr.

Montažne garaže mogu biti sa dvokrilnim standardnim vratima dimenzija 3 m x 2 m sa cilindar bravom, kvakom ili sa kiper vratima sa podiznim mehanizmom.