Pored klasičnih, izrađujemo i montažne garaže sa izolacijom od kondenzacije i toplote.

Garaze sa izolacijom 2
Izolaconi materijal je antikondenz filc, koji se pokazao kao dobar izolator za velike limene površine, kako krovne tako i stranične.

Antikondenz filc je samolepljivi materijal izrađen od velikog broja vlakana koja su međusobno isprepletana. Prilikom profilisanja lima filc se mašinski nanosi na unutrašnju stranu površine lima

Zadatak ovog materijala je da reguliše vlagu u prostoru koja nastaje kondenzacijom na hladnom limu. Izolacija apsorbuje zvuk, otporna je na bakterije, buđ, nije zapaljiva i dobar je izolator od toplote. Filc skuplja kondezat u sebi, pa kondenzat isparava kroz ventilacione otvore u krovu. Jednostavno rečeno, sprečava pojavu vodenih kapi u zimskim mesecima.

Montažne garaže mogu biti obložene izolacijom delimično po krovnoj površini
ili kompletno po krovnoj i straničnoj površini.